Om Klitgården

Klitgården ligger midt i Tversted med direkte adgang til et dejligt grønt område.
Der er kun 10 minutters gang til stranden.

Klitgården blev bygget 1976-1977 som sognegård for Tversted.

Klitgården, er kultur-og forsamlingshus i Tversted, drives af Foreningen Klitgården Tversted. En medlemsvalgt bestyrelse har ansvar for den daglige drift. 

Kontigent årligt: 100kr pr person, 150kr pr husstand og 500kr for firma/foreningskontigent.

Fra starten havde Tversted Turistbureau og Feriehusudlejning til huse på Klitgården, men i løbet af årene blev pladsen for trang, og i 1993 blev Klitgården udvidet med 50 m² til brug for turistbureauet senere kom der endnu en udvidelse af. I 2016 lukkede Tversted Turistbureau og feriehusudlejningen blev solgt til Feriepartner. Feriepartner har adresse et andet sted i Tversted, og de tidligere turistbureau lokaler er pt tomme.

Lokalhistorisk arkiv for Tversted, Uggerby og Tuen har også adresse i huset med indgang fra Skolevej.

I 2008 startede den daværende bestyrelse "Liv i Huset"-konceptet med fællesspisning og et kulturelt emne. Det var og er fortsat bestyrelsens ønske, at der kommer mere liv i huset.

I starten var arrangementerne om onsdagen og bolden blev fra starten givet op, så andre kunne følge op på bestyrelsens ideer. Klitgården blev stillet til rådighed for byens borgere hver onsdag, hvis den ikke var udlejet til anden side.
Muligheden er der stadig. Det behøver dog ikke være en onsdag. Kriteriet er, at arrangementet er åbent for alle, og der skal gives et beløb til Klitgården svarende til forbruget af el, vand, varme og bidrag til rengøring eller overskuddet for arrangementet skal gå til Klitgården.